Μοντέρνα μουσική

Ο τομέας της μοντέρνας μουσικής του Ωδείου ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ενδιαφερομένων να εκφραστούν πάνω στα σύγχρονα μουσικά ρεύματα. Οδηγεί συστηματικά μέσα από έναν πενταετή κύκλο σπουδών, σε όργανο που επιλέγει ο σπουδαστής και σε μαθήματα θεωρίας, σύνθεσης και πρακτικής σε μουσικά σύνολα, στην απόκτηση πτυχίου του Ωδείου το οποίο πιστοποιεί την επαγγελματική του κατάρτιση και αποτελεί εγγύηση επιτυχίας σε  ελληνικά και ξένα Α.Ε.Ι. 

ωδείο πρωτοπορία μοντέρνα μουσική

Τμήματα – Ειδικότητες

Καθηγητές: Μιχαήλ Παπαλεοντίου, Τζίτζιρας Μάριος

Προσεχώς περισσότερες πληροφορίες.

Προσεχώς περισσότερες πληροφορίες.

Προσεχώς περισσότερες πληροφορίες.

Προσεχώς περισσότερες πληροφορίες.

Προσεχώς περισσότερες πληροφορίες.

Προσεχώς περισσότερες πληροφορίες.

Προσεχώς περισσότερες πληροφορίες.

Προσεχώς περισσότερες πληροφορίες.

Υποχρεωτικά μαθήματα:

Σύμφωνα με την καθορισμένη ύλη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Πρόγραμμα φοίτησης

Διάρκεια μαθημάτων

Διάρκεια ατομικού μαθήματος: 45’

Τίτλος Σπουδών

Πτυχίο Ωδείου

Υπεύθυνος Σπουδών

Τριανταφυλλίδης Βασίλης

Τριανταφυλλίδης Βασίλης

Scroll to Top