Βυζαντινή και Παραδοσιακή Μουσική

Βυζαντινή μουσική

Ένα περιεκτικό πρόγραμμα  σύμφωνα με την ύλη του Υπουργείου Πολιτισμού, με στόχο την κατανόηση και σωστή ερμηνεία της Βυζαντινής Υμνολογίας, τη φωνητική κατάρτιση, ακρίβεια και καθαρότητα των ήχων και την ιστορική κατάρτιση των εκκολαπτόμενων Υμνωδών, αποφοίτων του Ωδείου ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ.

Τα μαθήματα  είναι ατομικά, με υποχρεωτική συμμετοχή στη Βυζαντινή Χορωδία του Ωδείου και παράλληλη εξάσκηση, στο αναλόγιο συνεργαζόμενων Ιερών Ναών.

Τμήματα Ειδικότητες

Καθηγητές

Γιώργος Χατζηχρόνογλου, Βασίλειος Καπερώνης

Υποχρεωτικά μαθήματα

Πρόγραμμα φοίτησης

5ετές (αυξομειούμενο σύμφωνα με την αφομοίωση της διδακτέας ύλης που ορίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού.)

Διάρκεια μαθημάτων

Διάρκεια ατομικού μαθήματος βυζαντινής: 45΄ τα τρία πρώτα έτη, 60΄ τα επόμενα έτη.
Διάρκεια κάθε υποχρεωτικού ομαδικού μαθήματος: 45΄

Παραδοσιακή μουσική

Η παραδοσιακή μουσική αποτελεί προέκταση της Βυζαντινής και περιλαμβάνει τη διδασκαλία του παραδοσιακού τραγουδιού και των παραδοσιακών οργάνων της πατρίδας μας. Επιδιώκονται οι στέρεες βάσεις στην ταυτότητα και τα παραδοσιακά ερμηνευτικά χαρακτηριστικά κάθε ελληνικής περιοχής, η απόκτηση δεξιοτήτων ικανών να αναδείξουν την ποιότητα και τις θεμελιώδεις αξίες της ελληνικής παράδοσης μέσα από την τέχνη της μουσικής.

Τμήματα – Ειδικότητες

Προσεχώς περισσότερες πληροφορίες.

Προσεχώς περισσότερες πληροφορίες.

Προσεχώς περισσότερες πληροφορίες.

Προσεχώς περισσότερες πληροφορίες.

Προσεχώς περισσότερες πληροφορίες.

Προσεχώς περισσότερες πληροφορίες.

Προσεχώς περισσότερες πληροφορίες.

Προσεχώς περισσότερες πληροφορίες.

Υποχρεωτικά μαθήματα

Πρόγραμμα φοίτησης

Πενταετές (αυξομειούμενο σύμφωνα με τις επιδόσεις.)

Διάρκεια μαθημάτων

Διάρκεια ατομικού μαθήματος μουσικού οργάνου: 45΄
Διάρκεια κάθε υποχρεωτικού ομαδικού μαθήματος: 45΄

Υπεύθυνος Σπουδών

ωδείο πρωτοπορία υπεύθυνοι καθηγητές

Χατζηχρόνογλου Γιώργος

Scroll to Top