Μουσικοθεραπεία

Η Μουσικοθεραπεία είναι μια διαδραστική, κυρίως μη λεκτική, θεραπευτική παρέμβαση. Είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία παιδιά, έφηβοι, ενήλικες και υπερήλικες μπορούν να εκφραστούν, να γνωρίσουν και να καλλιεργήσουν κοινωνικές και ατομικές δεξιότητες, να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, να έλθουν σε επαφή με τα συναισθήματά τους και να διευκολύνουν την καθημερινότητά τους. Μέσα από τη δημιουργία θεραπευτικής σχέσης, η Μουσικοθεραπεία υποστηρίζει τα άτομα στην ικανοποίηση των σωματικών, συναισθηματικών, γνωστικών και κοινωνικών τους αναγκών.

Η Μουσικοθεραπεία είναι ένα καθιερωμένο επάγγελμα υγείας. Διεξάγεται ατομικά ή ομαδικά από εξειδικευμένο μουσικοθεραπευτή, ο οποίος μπορεί να δουλέψει με ένα ευρύ φάσμα δυσκολιών.

Η Μουσικοθεραπεία είναι μια ιδιαίτερα αποτελεσματική κλινική παρέμβαση για ανθρώπους που παρουσιάζουν δυσκολίες στη λεκτική επικοινωνία, αφού η συμμετοχή σε μια συνεδρία Μουσικοθεραπείας δεν εξαρτάται από την ικανότητα ομιλίας. Για ανθρώπους με συναισθηματικές ή αναπτυξιακές διαταραχές, αναπηρίες, τραυματισμούς ή ασθένειες, το να δουλεύουν με εξειδικευμένους μουσικοθεραπευτές μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά την ποιότητα της ζωής τους. Παιδιά στο φάσμα του Αυτισμού βοηθούνται ώστε να αναπτύξουν συναισθηματικές, κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Άνθρωποί με εγκεφαλικούς τραυματισμούς, ως αποτέλεσμα ατυχημάτων ή εγκεφαλικών επεισοδίων, μπορούν να βοηθηθούν ώστε να αποκτήσουν ξανά τον λόγο. Επίσης, όταν η ψυχολογική κατάσταση κάποιου είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και είναι φοβισμένος, απομονωμένος και μπερδεμένος, για παράδειγμα λόγω άνοιας, μέσω της Μουσικοθεραπείας μπορεί να συνδεθεί ξανά με σημαντικές μνήμες και να τις μοιραστεί με άλλους.

Πρόγραμμα Φοίτησης:

Ατομικές συνεδρίες.
6 κύκλοι τριήμερων σεμιναρίων διάρκειας 10 ωρών ο κάθε κύκλος.

Υπεύθυνη Σπουδών

Τσόλκα Ελένη

Τσόλκα Ελένη

Scroll to Top