ωδείο πρωτοπορία καθηγητές

Χρηστίδου Μαρία

Η Μαρία Χρηστίδου γεννήθηκε το 1976 στην Αθήνα. Το 1986 εισάγεται στο Ωδείο Αθηνών από όπου αποφοιτεί το 1999 με Πτυχίο Πιάνου από την Τάξη της Πινελόπης Ευστρατιάδη. Το 2001 – 2003 συνεχίζει τις σπουδές της στο Πιάνο με την Μαρία Ευστρατιάδη. Το 2008 ξεκινά σπουδές Ανώτερων Θεωρητικών με τον Νίκο Ντρέλα και λαμβάνει τα Πτυχία Αρμονίας, Αντίστιξης και Φούγκας.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια Μουσικοκινιτικής Αγωγής – Orff και σεμινάρια Δια βίου Μάθησης της Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Από το 2005 εργάζεται σε ιδιωτικά σχολεία και σε Ωδεία διδάσκοντας Πιάνο, Μουσική Προπαιδεία και Θεωρητικά. Έχει συμμετάσχει σε συναυλίες Πιάνου και Μουσικής Δωματίου. Έχει ασχοληθεί με την συνοδεία Χορωδίας και έχει οργανώσει ανοιχτά μαθήματα Πιάνου και Μουσικής Προπαιδείας.

Scroll to Top